noteikumi un nosacījumi

VERSIJA, LIETOTĀJA VIENOŠANOS 1.02, PĒDĒJĀ REDIĢĒŠANA: 21 MAIJS 2020. Šobrīd līgumu ar lietotāju (iesniegt “Līgums”) nosaka juridiski saistošie noteikumi, lai jūsu piekļuves un izmantošanas tīmekļa vietņu mobilās vietnes, mobilo lietojumu, galddatoru lietojumprogrammas, produkti vai pakalpojumu (“Pakalpojums”), ko Zanmai Labs Private Limited (“Zanmai”) un “Binance” (apjomā, kas ir aprakstīts zemāk) (“Pārdevējs”, “mēs”, “mūsu” un “mums”). “Lietotājs”,” Jūs”, “Jūsu” attiecas uz jebkurai fiziskai vai juridiskai personai un tās pilnvarotiem lietotājiem, kuri parakstās vai izmantot pakalpojumus. Dažas iespējas mājas Lapā var segt ar papildu ieteikumi, noteikumi vai noteikumi, kas tiks publicēti mājas lapā sakarā ar šo funkciju. Visi šie papildu nosacījumi, vadlīnijas un noteikumi ir iekļauti ar atsauci uz šo Līgumu. IZMANTOJOT PIEKĻUVI VAI IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS, JŪS PIEŅEMAT ŠO LĪGUMU (JŪSU VĀRDĀ VAI ORGANIZĀCIJAS, KURU JŪS PĀRSTĀVAT) UN APLIECINĀT UN GARANTĒJAT, KA JUMS IR TIESĪBAS, PILNVARAS UN IESPĒJAS, LAI NOSLĒGT ŠO VIENOŠANOS (JŪSU VĀRDĀ VAI ORGANIZĀCIJAS, KURU JŪS PĀRSTĀVAT). JUMS NAV TIESĪBU PIEKĻŪT PAKALPOJUMIEM, TOS IZMANTOT, VAI PIEŅEMT ŠO LĪGUMU, JA NAV SASNIEGUŠI 18 GADU VECUMU. JA JŪS NEESAT PIEKRĪT VISIEM ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMIEM, NEDRĪKST LIETOT UN/VAI IZMANTOT TO. ŠIE NOSACĪJUMI IR NEPIECIEŠAMS IZMANTOT ŠĶĪRĒJTIESAS (SKATĪT 13.1) INDIVIDUĀLI, LAI ATRISINĀTU STRĪDU, UN NEVIS ZVĒRINĀTIEM, VAI KOLEKTĪVĀ TIESAS PRĀVAS, UN IEROBEŽOT PIEEJAMI, LAI JŪS LĪDZEKĻI STRĪDA GADĪJUMĀ. Laiku pa laikam mēs varam mainīt šo līgumu attiecībā uz pakalpojumiem. Izmaiņas stājas spēkā no publikācijas brīža šāda atjaunoto vienošanos par šo adresi, vai mainītā politikas vai papildu nosacījumiem par attiecīgā pakalpojuma. Jūsu turpmāku pieeju vai izmantot pakalpojumus pēc šādas publikācijas nozīmē Jūsu piekrišanu ievērot pārstrādātos noteikumus un nosacījumus. JŪS ATZĪSTAT, KA TIRDZNIECĪBA AR КРИПТОВАЛУТИ IR AUGSTU RISKA PAKĀPI. КРИПТОВАЛУТИТЕ OBJEKTS IR PASTĀVĪGA UN BIEŽA SVĀRSTĪBAS, VĒRTĪBU UN MAIŅAS KURSU, UN IZMAKSAS JŪSU КРИПТОВАЛУТНИ AKTĪVI VAR PALIELINĀT VAI SAMAZINĀT JEBKURĀ BRĪDĪ. ATTIECĪGI, JŪS VARAT CIEST PILNĪGU ZAUDĒJUMU LĪDZEKĻUS, KAS GLABĀJAS JŪSU KONTĀ. JŪS ATZĪSTAT, KA ESAT PILNĪBĀ ATBILDĪGS PAR NOTEIKTA RAKSTURA, ATBILSTĪBU UN LIETDERĪBU, ŠO TIRDZNIECĪBAS RISKU, LAI JUMS. JŪS ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA ALADEY NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU VAI ATBILDĪBU PRET JUMS VAI JEBKURU CITU PERSONU PAR ZAUDĒJUMIEM VAI IEGUVUMIEM, KAS RADUŠIES SAKARĀ AR TO, IZMANTOJOT JŪSU PAKALPOJUMU. JŪS ARĪ ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA ALADEY NEDOD PADOMUS VAI IETEIKUMI PAR TIRDZNIECĪBU AR КРИПТОВАЛУТИ, TAI SKAITĀ ATBILSTĪBU UN LIETDERĪBU, KĀ ARĪ INVESTĪCIJU STRATĒĢIJAS КРИПТОВАЛУТИ. JŪS ARĪ ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA ALADEY UN SPĒJA IZMANTOT PAKALPOJUMUS, VAR BŪT NEGATĪVA IETEKME NO NOTEIKUMU VAI TO GROZĪJUMU NOTEIKUMI, KAS PIEMĒROJAMI, LAI КРИПТОВАЛУТАТА. JŪS PIEKRĪTAT, KA MĒS VARAM IZPAUST JŪSU PERSONISKO INFORMĀCIJU UN INFORMĀCIJU PAR KONTU, JA MĒS UZSKATĀM, KA TAS IR NEPIECIEŠAMS, LAI VEIKTU VISAS AR LIKUMU, NOTEIKUMI, TIESAS PROCESU VAI VALDĪBAS PIEPRASĪJUMA. AR ŠO JŪS ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA ALADEY NAV FINANŠU IESTĀDE, BANKA, KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA, UZTICĪBA, RISKA IEGULDĪJUMU FONDU, BROKERU, IEGULDĪJUMU VAI FINANŠU KONSULTANTU, UN NAV OBJEKTS TOS PAŠUS LIKUMUS, REGULAS, DIREKTĪVAS UN PRASĪBAS, KAS ATTIECAS UZ ŠĀDU PERSONU. JŪS ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA NEKĀDU MUTISKU VAI RAKSTISKU INFORMĀCIJU VAI KONSULTĀCIJAS, KO SNIEDZ ALADEY, TĀS AMATPERSONAS, DIREKTORUS, DARBINIEKUS UN AĢENTUS, KĀ ARĪ JEBKURA CITA INFORMĀCIJA, KAS IEGŪTA, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS, NAV VAI IR INVESTĪCIJU VAI FINANŠU IETEIKUMUS. JŪS ESAT PILNĪBĀ UN ATBILDĪBU PAR VISU, KOMERCIĀLU RISINĀJUMU, KAS JŪS PĀRŅĒMA, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS. ALADEY IR TIKAI TEHNOLOĢISKO PLATFORMU, UN JŪS ESAT PILNĪBĀ UN IR ATBILDĪGS PAR TO, LAI LIKUMU, NORMATĪVO UN NODOKĻU PRASĪBAS VISĀM DARBĪBĀM, KURAS JŪS VEICAT, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS. 1. Konti 1.1 konta izveide. Lai izmantotu noteiktas funkcijas Vietni, Jums būs nepieciešams reģistrēt kontu (“konts”) un jāsniedz informācija par sevi saskaņā ar pieprasījuma veidlapu reģistrācijas Konta. Jūs apliecināt un garantējat, ka: (a) visa reģistrācijas informācija, ko jūs sniedzat, ir patiesa un precīza; (B) jūs atbalstīt precizitāti informāciju; (c) pakalpojumu izmantošanu ir atbildīgs un ir jāatbilst piemērojamajiem tiesību aktiem. Jūs varat izdzēst savu kontu jebkurā laikā, jebkura iemesla dēļ, sekojot instrukcijām mājas lapā. Aladey var apturēt vai slēgt kontu saskaņā ar likuma 9. 1.2 identitātes pārbaude. Jūs piekrītat sniegt mums informāciju, kurai ir nepieciešama, lai pārbaudītu identitāti un noteiktu gadījumus un naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanas novēršanu, krāpšanas vai citu finanšu noziegumu, un ļaujiet mums veikt uzskaiti par šādu informāciju.

Jums ir nepieciešams, lai iet noteiktas procedūras, lai pārbaudītu, pirms jums ir atļauts izmantot pakalpojumus, un jums piekļuvi pakalpojumiem var tikt mainīts, kas izriet no informācijas, kas gatavojas pastāvīgi. Informācija, ko mēs lūdzam, var ietvert noteiktu personisko informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzimšanas datums, nodokļu numurs, valsts, identifikācijas numuru un informāciju par jūsu bankas kontu (piemēram, bankas nosaukums, konta tips, maršruta numurs un konta numurs). Sniedzot mums to vai citu informāciju, kas var būt nepieciešams, jūs apliecināt, ka informācija ir precīza un patiesa. Jūs piekrītat atjaunināt šo informāciju, un pastāvīgi atjaunina to. Mēs разрешим mums veikt izmeklēšanu tieši, vai caur trešo personu, ko mēs uzskatām par nepieciešamu, pēc mūsu ieskatiem, lai pārbaudītu jūsu identitāti, vai arī, lai aizsargātu jūs un / vai par krāpšanu vai citiem finanšu noziegumiem, un veikt pasākumus, kas mēs pamatoti uzskatām par nepieciešamu, pamatojoties uz rezultātiem, šo izmeklēšanu. 1.3 noteiktie ierobežojumi. Izmantojot pakalpojumus, jūs apliecināt un garantējat, ka: (i) ne jūs, ne kāds cits no jūsu valdes locekļus, amatpersonas, darbiniekus, pārstāvjus, ar tiem saistītu personu vai pārstāvju neesat fiziska vai juridiska persona, kas pieder vai kontrolē fiziska vai juridiska persona, kas (a) tiek pakļauta kāda sankcijas vai (b) organizē vai ir konkrētā jurisdikcijā; (ii) tiek ievēroti visos būtiskajos aspektos visiem piemērojamiem likumiem attiecībā uz sankcijām, cīņu ar terorismu, cīņa ar korupciju un cīņu ar naudas atmazgāšanu.; (iii) jūs izstrādājusi un saglabāt politiku un procedūras, kuru mērķis ir veicināt un piemērot šādu likumu. Šī Līguma mērķiem “noteikta jurisdikcija” nozīmē jebkuru valsti vai teritoriju, jo pati šī valsts vai teritorija nav pakļauta nevienai sankcijas; “Sankcijas (sodi)” nozīmē jebkuru starptautisko ekonomisko sankcijas, lietošanu, izmantošanu vai izmantošanu, ko izmanto valdības Amerikas Savienoto valstu (ieskaitot OFAC), Drošības Padome, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības vai citu atbilstošu iestādi par sodu. 1.4 pienākumi kontu. Jūs esat atbildīgs par informācijas konfidencialitātes saglabāšanu, lai pieteiktos uz savu kontu un ir atbildīgs par visām darbībām, kas notiek ar jūsu konta, tai skaitā par sekām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs piekrītat nekavējoties informēt Aladey par jebkuru neatļautu izmantošanu vai par aizdomām par nelikumīgu klātbūtni, izmantojot savu kontu, vai jebkuru citu drošības pārkāpumu. Aladey nevar un nav atbildīga par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies, neievērojot iepriekš minētās prasības. 1.5 prasību ievērošanu. Jūs esat atbildīgs par to, lai, izmantojot pakalpojumus saskaņā ar visiem likumiem, noteikumiem un noteikumiem, kas attiecas uz jums, un tiesības uz piekļuvi pakalpojumiem tiek anulēta automātiski, ja pakalpojumu izmantošanu nesmēķētājiem vai to pakāpi, kurā piedāvājums, tirdzniecība vai pakalpojumu sniegšana ir pretrunā ar kādu likumu, noteikumiem vai noteikumiem, kas attiecas uz jums. 1.6 pieejama tikai tur, kur tas ir atļauts ar likumu. Pakalpojumi ir pieejami tikai jurisdikcijās, kur viņi var būt likumīgi laisti pārdošanā. Pakalpojumi nav pieejami, lai “ASV personām”, jo šāds termins ir definēts saskaņā ar attiecīgās šķīrējtiesas reglamentu, S, atbrīvo saskaņā ar likumu par vērtspapīriem, 1933. Piesakoties vai izmantojot šo vietni, jūs apliecināt un garantējat, ka jūs neesat ASV pilsonis.

2. Piekļuve pakalpojumiem 2.1 licenci. Saskaņā ar šo Vienošanos Aladey sniedz jums kā nenododamu, neekskluzīvu, отзывную, ierobežotu licenci izmantot pakalpojumus un piekļūt vienīgi ar jūsu personīgo vai iekšējo uzņēmējdarbības mērķiem saskaņā ar konta tips, par kuru jūs šobrīd parakstīti. 2.2 maiņa. Aladey patur tiesības grozīt, apturēt vai pārtraukt pakalpojumu jebkurā laikā, pilnībā vai daļēji) ar iepriekšēju paziņojumu vai bez tā. Jūs piekrītat, ka Aladey neuzņemas atbildību pret jums vai trešo pusi par izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu pakalpojumu vai to daļas. 2.3 nav atbalsta vai atbalsta. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Aladey neuzņemas nekādas saistības, lai sniegtu jums jebkāda veida atbalstu vai atbalstu saistībā ar pakalpojumu. 2.4 īpašuma tiesības. Jūs piekrītat, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības, ieskaitot autortiesības, patentus, preču zīmes un komerciālo noslēpumu, par pakalpojumiem un to saturu pieder Aladey vai tā piegādātājiem. Ne šis nolīgums (ne jūsu piekļuvi pakalpojumiem) nav nodod jums vai trešajai personai nav nekādu tiesību, īpašuma tiesību vai interešu piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības, izņemot ierobežotas piekļuves tiesības, kas tieši norādīti sadaļā 2.1. Aladey un tā piegādātāji patur visas tiesības, kas nav paredzēti šajā Līgumā. Saskaņā ar šo Līgumu nav kondicionētu domātas licences. 2.5 atsauksmes. Ja jūs sniedzat Aladey kādi komentāri vai ieteikumi par Mājas lapu (“Vadlīnijas”), jūs ar šo piešķirat Aladey visas tiesības uz šādiem Komentāriem un piekrītat, ka Aladey būs tiesības izmantot un pilnībā izmantot šādus Pārskatus un ar to saistīto informāciju tādā veidā, ka tā uzskata par vajadzīgu. Aladey izskatīs jebkādas atsauksmes, kuras jūs sniedzat Aladey, kā неповерительные un nesaistīti uzņēmumi. Jūs piekrītat, ka jūs sniegt Aladey kādu informāciju vai idejas, kas, jūsuprāt, ir konfidenciāla vai īpašums. 3. Aizliegtā darbība 3.1 aizliegtā darbība. Saistībā ar pakalpojumu izmantošanu, ar šo jūs piekrītat, ka jums nebūs: (a) pārkāpj (vai palīdzēt jebkurā citā pusē pārkāpumu) jebkuru piemērojamo likumu, likumu, lēmumu vai tiesas procesiem; (b) apzināti mēģināt, lai apkrāptu (vai palīdzēt krāpšanu) pārdevēja vai jebkura cita lietotāja; (c) sniegt nepatiesu, neprecīzu vai maldinošu informāciju; (d) tirgoties, izmantojot jebkuru tehnisko defektu, defekts, bojājums, kavējuma, saistību neizpildes vai drošības pārkāpumiem; (e) veikt jebkādas darbības, kas kavē перехватывают vai экспроприируют jebkuru sistēmu, informāciju vai informāciju; (f) piedalīties visos darījumos, kas saistīti ar ienākumiem no nelegālās darbības; (d) mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi citiem kontiem Aladey, Pakalpojumus, kas saistīti tīkliem vai sistēmām; (h), lai izmantotu Pakalpojumus, trešo personu vārdā vai citādi darboties kā starpnieks starp Aladey un trešo personu; (i) izmantot Pakalpojumus, lai veiktu darbības, kas kaitētu Aladey vai jebkuru citu personu vai jebkuras trešās personas; (j) savākt lietotāja informāciju no citiem lietotājiem, tai skaitā, bez uzskaitījums ir izsmeļošs, e-pasta adrese ir; (k) uzdrīkstēties runāt slikti, tiesāt vai pārkāpj tiesības uz privāto dzīvi, vai intelektuālā īpašuma pārdevējam, vai jebkuras citas lietotāja; vai (l) lejupielādēt, parādīt vai pārsūtīt ziņas, attēlus, video vai citus masu informācijas līdzekļus, kas satur nelikumīgu preces, pornogrāfija, vardarbība, piedauzīgus vai ar autortiesībām aizsargātus attēlus vai materiāli, lai izmantotu kā iemiesojumu, sakarā ar maksājumu vai maksājuma pieprasījumu, vai kā citādi. (m) turklāt, jūs piekrītat, ka: (i) augšupielādēt, pārsūtīt vai izplatīt vai izmantojot dienesta datoru vīrusi, tārpi vai programmatūru, kas ir bojājumi vai izmaiņas, datoru sistēmas vai datu; (ii) iejaukties un traucēt vai radīt pārslodzi serverus vai tīklus, kas ir pieslēgti pakalpojumiem, vai pārkāpj noteikumus, politikas vai procedūru šādiem tīkliem; (iii) cenšas pārveidot, dekompilēt, atspējot, lai iejaukties, demontāža, kopēšana vai pārkāpj integritāti vai pakalpojumu izpildei, jebkurš vienpusējs pakalpojumu izmantošana vai jebkādas trešās puses datiem, kas tiem (izņemot gadījumu, kad šādi ierobežojumi aizliegta ar spēkā esošo likumdošanu; vai (iv) piekļuvi pakalpojumiem, lai izveidotu konkurētspējīgu produktu vai pakalpojumu, vai kopētu jebkuru ideju, funkcijas, funkciju vai grafika pakalpojumus. 3.2 izpildi. Mēs paturam tiesības (bet nav pienākums) izmeklēt un / vai veikt attiecīgus pasākumus pret jums, pēc mūsu ieskatiem, ja jūs aizliedzat darbību vai pārkāpj jebkuru citu no šī Līguma noteikumiem, vai arī kaut kādā veidā izveidot atbildība par mums, vai jebkura cita persona. Šādas darbības var ietvert, par mūsu pašu единоличному un absolūto ieskatiem, slēgšanas jūsu profila saskaņā ar likuma 9, paziņojumu par jums tiesībsargājošām institūcijām, nav un ziņot par jebkuru šādu ziņu un konfiscēt jebkuru līdzekļu atlikuma kontā, kurš tika slēgts. 4. Produktus un pakalpojumus trešām pusēm; citi lietotāji 4.1 pakalpojumus trešām pusēm. Jūs piekrītat, ka pakalpojums ļaus vai palīdzēs jums iegūt pieeju, sadarboties un/vai pirkt pakalpojumus no vairākiem atbalstītajām platformām un citām trešām personām, izmantojot tīmekļa vietnes vai trešo personu pieteikumus (kopā saukto “trešo personu pakalpojumiem”). Šie Pakalpojumi ir Trešo pušu kontrolē Aladey, Aladey nepārbauda, ne apstiprina, ne kontrolēt, ne apstiprina, negarantē un nesniedz nekādus paziņojumus attiecībā uz Trešo pušu Pakalpojumu un neuzņemas atbildību par jebkādiem Pakalpojumiem Trešajām pusēm. Jūs izmantojat visi trešo pušu pakalpojumi uz savu risku, un jums ir nepieciešams izrādīt pienācīgu līmeni rūpību un piesardzību. Izmantot trešās puses pakalpojumus, regulē vienīgi noteikumiem un nosacījumiem, piemēram pakalpojumus trešajām personām, un jebkuru noslēgto līgumu, vai jebkurš darījums, kas tiek veikti, izmantojot trešo personu pakalpojumus, atrodas starp jums un attiecīgo trešo personu, nevis ar Aladey. Jums ir visās attiecībās jāievēro visi piemērojamie nosacījumi pakalpojumu trešās personas, ar kurām jūs varat piekļūt vai abonējat saistībā ar pakalpojumu. Ja jebkurā laikā kāda no trešās puses pakalpojumu pārtrauc sniegt mums savas programmas Uz saprātīgiem nosacījumiem, mēs varam pārtraukt sniegt jums šo funkciju bez tiesībām uz kompensāciju, kredītu vai jebkādu citu kompensāciju. 4.2 līdzekļi, lai automatizētu токенов; tirgotāji STF. Aladey ļauj jums patstāvīgi izveidot savienojumu ar tirgotājiem STF, kas piedāvā un to pārvalda fondu smart токенов (kopā dēvēti par “STF Traders”Noteikumos).

4.3 Citiem Lietotājiem. Mēs garantējam personība jebkuram lietotājam vai otras puses vai mēs garantējam, ka pircējs vai pārdevējs ir tiesīgs pabeigt darījumu vai pabeigtu darījumu. Jūsu mijiedarbību ar citiem lietotājiem, notiek vienīgi starp jums un tādiem lietotājiem. Jūs piekrītat, ka Aladey nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šādas mijiedarbību. Ja starp jums un lietotāja rodas strīds, mums nav pienākums iejaukties.

4.4 atbrīvošanu. Ar šo Jūs atbrīvojat un uz visiem laikiem atbrīvojat Aladey (un mūsu amatpersonām, darbiniekiem, pārstāvjiem, mantiniekiem un tiesību pārņēmējiem) un šo atsakāties un atsakāties no visām iepriekšējām, pašreizējām un nākotnes strīdi, prasības, domstarpības un prasības, tiesību, pienākumu, atbildības, pasākumus, un ir pamats darbībai jebkura veida un rakstura (tai skaitā traumas, nāve un materiālus zaudējumus), kas notikusi vai notiek tieši vai netieši radušies vai kurus tieši vai netieši saistīto Pakalpojumu (tai skaitā jebkādu mijiedarbību, darbība vai bezdarbība, uz citiem lietotājiem vai jebkuras trešās puses produktiem un pakalpojumiem). 5. MAKU PĀRDEVĒJA (PASNIEDZ UN VADA BINANCE). 5.1 atbalstītie криптовалюты. Maku Aladey ļauj nosūtīt, saņemt un glabāt криптовалюту (kopā “darījumu makā”). Soma Aladey pieejama tikai attiecībā uz криптовалют, kas Aladey pēc saviem ieskatiem izlemj saglabāt (“Atbalstītā криптовалюта” vai “Atbalstītās криптовалюты”). Informāciju par atbalstītajām криптовалютах var atrast uz bieži uzdoto jautājumu lapu tīmekļa vietnē Aladey. Atbalstītie криптовалюты var laiku pa laikam mainīties. Nekādā gadījumā nevajadzētu mēģināt veikt darījumu ar maku pārdevēju attiecībā uz криптовалюты, kas atšķiras no atbalstītā криптовалюты. 5.2 Instrukcijas par darījumu. Aladey veiks darījumu makā saskaņā ar jūsu norādījumiem. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Aladey Nav: (a) nodrošina personību katra lietotāja saņēmēja vai otras puses darījuma maka Aladey. Jūs esat pilnībā atbildīgs par pareizu visu detaļu darījumu, un jums ir nepieciešams rūpīgi pārbaudīt visu informāciju par darījumu, pirms sūtīt norādījumus par darījumu tirgotājs.; vai (B) jābūt jebkādu kontroli vai kādu atbildību attiecībā uz piegādi, kvalitāti vai jebkuru citu aspektu jebkuru preču vai pakalpojumu, kurus jūs varat iegādāties vai pārdot trešajai pusei. Aladey nenes atbildības un neveiks nekādas darbības pret nodrošinātu to, lai katrs pircējs vai pārdevējs, ar kuru jūs veicat darījumu, izmantojot sava maciņa Aladey, ir pabeidzis attiecīgo darījumu vai bija vajadzīgi, lai šīs pilnvaras. 5.3 saņemt криптовалюты. Jūs varat saņemt kuru криптовалюту savā makā Aladey, sniedzot sūtītājam saņemšanas adresi, kas rodas jūsu maku Aladey. Jūsu maku Aladey tiks ieskaitīts tikai ar koptu криптовалута, kas nosūtīts uz adresi, lai saņemtu, kas izveidots, izmantojot savu maku Aladey un ir saistīta ar šo atbalstītā криптовалута. Piemēram, maku Aladey tiks ieskaitīts ar ETH, kad tiek nosūtīts uz adresi, kas norādīta saņemt ETH, kas izveidots ar savu portfolio Aladey.5.4 P2P Darījuma фиатной valūtā. Aladey ļauj izmantot līdzekļus фиатной valūtā tikai apmaiņā pret noteiktu atbalstītie криптовалюты (piemēram, USDT) un ar citām personām, Aladey tā saukto “P2P darījumā”. P2p-darījumu Aladey tur cipara valūtu depozīta starp diviem uzņēmējiem, līdz brīdim maksājums tiks apstiprināts фиатных valūtās starp patērētājiem pircēju un pārdevēju. Šāda atbalstītā криптовалюта (piemēram, USDT) tiks atbrīvots, kad maksājums ir apstiprināts. Aladey nepieņem glabāšanā un nav atvieglo pārvietošanu līdzekļu фиатной valūtā, šo modeli, un pārskaitīt līdzekļus фиатной valūtās tiek veikta tikai starp Lietotājiem bez jebkādas atbildības vai atbildības Aladey šajā sakarā. Neskarot iepriekš minēto, ar šo jūs piešķirat Aladey tiesības risināt problēmas un strīdus starp personām pēc saviem ieskatiem. 5.5 tirdzniecība starp atbalstīto криптовалютами. Aladey ļauj jums tirdzniecībā ar citiem lietotājiem, starp dažādām atbalstīto криптовалютами (piemēram,BTC-ETH, BTC-LTC un citas). 5.6 apmaiņa ar informāciju par lietotāju. Apstrādes laikā darījumu ar maku Aladey jums var būt nepieciešams sniegt Jūsu personīgo informāciju citām trešajām personām saskaņā ar līgumu, vai saskaņā ar spēkā esošās likumdošanas prasībām vai likumīgu pieprasījumu jebkuras valsts institūcijas. Ar šo jūs bez ierunām sniedzat Aladey pilna atļaujas un pilnvaras dalīties ar šo informāciju ar šīm trešajām personām saskaņā ar līgumu, vai saskaņā ar spēkā esošās likumdošanas prasībām vai pēc pieprasījuma, jebkuras valsts institūcijas likumīgo pieprasījuma, un atbrīvojat Aladey no jebkādas atbildības, kļūdas, kļūdas, ļaunprātīgas izmantošanas vai saistībā ar to. 5.7 tirdzniecības korekcijas. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Aladey var noteikt, atcelt vai anulēt pēc saviem ieskatiem katra pasūtījuma piedāvājums, tulkošanas vai cita darījuma vai darbības, attiecībā uz kuriem Aladey konstatēja, ka notikusi kļūda, vai tā atteikšana, neatkarīgi no tā, vai šī kļūda vai novirze izraisa jums, Aladey vai trešā persona, vai tehnisku problēmu dēļ, novēršana kļūmes programmatūras vai citā veidā. Aladey nesniedz nekādas garantijas vai garantijas par to, ka jebkurš šāds mēģinājums būs veiksmīgs, un neuzņemas atbildību par šādu kļūdu (kļūdu) vai jebkuru vēlreiz (vēlreiz) labojumi. 6. PĀRI ALADEY (PIEDĀVĀTO UN VADA ZANMAI) Aladey ļauj lietotājam tirgoties ar otru tirgoties pāri un izmantošanas atliekas, kas nosacīti ir izteiktas indijas rūpija tikai Lietotāju ērtībai aprēķinātu vērtību, kas atbilst atbalstītā tirgotā криптовалюты (“Pāri Aladey”). Visas atsauces uz indijas rūpijas vai indijas rūpijas Aladey nedrīkst izprasts nepareizi, kā atsauce uz indijas rūpiju, kas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis (citādi saukts par “фиатной valūtu” vai “reālu naudu”), ja tas nav skaidri paredzēts šajā Likumā. Tā kā darījuma p2p tiek piedāvāti un pārvalda Binance (kā aprakstīts iepriekš), darījumu, kas atšķiras no p2p, tiek piedāvātas un pārvalda Zanmai. Nosacījumi, kas attiecas uz patērētājiem-rezidentiem Indijā pēc iespējas Aladey operācijās, kas atšķiras no P2P lietotāji, kas dzīvo Indijā (kā noteikts saskaņā ar likumu Par to, kā pārvaldīt ārvalstu valūtu 1999. gada).), lai papildinātu savu līdzsvaru INR, kā indijas rūpija ar to ir reģistrēts uz bankas kontu / maksājuma instruments, uz bankas kontu Zanmai vai viņa partneriem, izmantojot regulējami banku un maksājumu kanālus, var un atjaunot savu bilanci INR viņu bankas konta / maksājuma instruments, nosūtot pieprasījumu uz izņemšanu uz Zanmai, lai to paveiktu, programmas Zanmai tiks summu bilancē INR, reģistrēts uz bankas kontu / maksājuma instruments lietotājs, izmantojot kontrolēto banku un maksājumu kanālus, saskaņā ar prasībām, “Pazīsti savu klientu” un citiem drošības pasākumiem, kas izgatavoti pēc saviem ieskatiem Zanmai, un saskaņā ar uzliktiem ierobežojumiem uz līdzekļus, laiku pa laikam kurus publicē programmnodrošinājuma uz vietas / mobilajā aplikācijā. Šajā modelī Zanmai vienkārši darbojas kā pareizi ieceltais pārstāvis lietotājam, kuram ir pienākums maksājumu, un nav pārvalda maksājumu sistēmu. Ar šo jūs pareizi piešķirat Занмай savu aģentu, lai šo mērķi. Nosacījumi, kas attiecas uz lietotājiem, kas nav rezidenti Indijā, lai pāriem Aladey jebkuros apstākļos lietotājiem, kuri nav rezidenti Indijā (kā noteikts saskaņā ar likumu Par to, kā pārvaldīt ārvalstu valūtu 1999. gada) (“Ārvalstu lietotāji”), ierobežotas iespējas pakalpojumu var izmantot. Ārvalstu klientiem, nekādā gadījumā nevar saņemt vai veikt maksājumus uz indijas rūpijas vai эквивалентах, vai jebkurā citā фиатной valūtā vai эквивалентах (citādi saukto “reālu naudu” vai “фиатной valūtā”). Ārvalstu lietotāji var baudīt pakalpojumus tikai tirdzniecībai starp atbalstīto криптовалютами bez jebkādas interfeisu ar фиатной valūtu. Ārvalstu lietotājiem nav tiesību mainīt kādu līdzsvaru INR izmantojot Aladey uz indijas rūpija (atšķirībā no lietotājiem, kas dzīvo Indijā, kas var dot savu bilanci INR uz savu bankas kontu), vai jebkuru citu фиатную valūtu. Bilance INR ārvalstu lietotāja norādīts uz platformas ir tikai ērtībai var izmantot tikai ārzemju Lietotājam turpmāku tirdzniecības atbalstīto криптовалютами. Tāpēc ārvalstu lietotāji nedrīkst veikt nekādus darījumus фиатна valūtā, izmantojot pakalpojumu, bet vienkārši tiek saglabāti, ko atbalsta криптовалути savos portfeļos Aladey un tirdzniecību starp atbalstītajiem Криптовалути. Šo 6. punktu piemēro ar attiecīgiem grozījumiem pāriem pārdevējiem, ko piedāvā Binance.com un visi galda un mobilās lietojumprogrammas Binance.

7. VĀKŠANA. 7.1 Vispārīgie noteikumi. Jūs piekrītat maksāt pārdevējam komisijas norādītos https://aladey.com/fees kas var mainīties pēc saviem ieskatiem. Visi tādi jaunākos nodevas tiks piemēroti perspektīvā uz visiem darījumiem vai citiem darījumiem, kas tiek veikti pēc dienas, kad stājas spēkā šo atjaunināto maksas. Jūs уполномочиваете Aladey izņemt visu summu no jūsu konta pret jebkuru piemērojamo maksu, kas pienākas jums, saskaņā ar šo Līgumu.

7.2 komisijas maksa par skaidras / sūtīt līdzekļiem. Jums var būt jāmaksā nosūtot vai lejupielādējot atbalstītā криптовалюты ar jūsu maka Aladey. Šobrīd mēs neprasām samaksu par īpašumā vai saņemt atbalstītā криптовалюты jūsu maku Aladey. 7.3 apsaimniekošanas maksa. Aladey piemēro atalgojuma struktūru ražotāja / pircēja klientiem, kas tirgo atbalstītā криптовалютой, izmantojot pakalpojumu. Lūdzu, skatiet lapā, norādīto adresi https://aladey.com/fees lai iegūtu vairāk informācijas par piemērojamo maksu ražotāja un saņēmējam. Aladey laikā katru darījumu biržā Aladey paziņos jums par jebkādām nodevām, kas jāpiemēro darījuma. Veicot katru transakciju, jūs pieņemat un piekrītat piemērojamie nodokļi. Šādu maksu arī tiks parādītas jūsu vēsturē darījumu pēc darījuma pabeigšanas. 8. KONKURSA. Laiku pa laikam mēs varam piedāvāt jums iespēju piedalīties sacensībās par kvalifikācijām (“Konkurss” vai “sacensības”). Ja jūs nolemjat piedalīties nekādos konkursos, jūs atzīstat un piekrītat ievērot piemērojamie noteikumi un nosacījumi Konkursa, kas laiku pa laikam publicē tīmekļa vietnē Aladey un iesaistīties dokuments ar saitēm (“konkursa noteikumi”). Aladey patur tiesības mainīt Konkursa noteikumus vai pārtraukt jebkuru konkursi jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, produktu pieejamība, problēmas ar cenām, pieprasījuma samazināšanos. Balvas, atlaides un īpašas cenas var tikt mainītas vai aizstātas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Nodokļi par katru balvu, vai atlīdzību, ir atbildīgs saņēmēja. 9. APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA UN ANULĒŠANA. 9.1 Vispārīgie noteikumi. Šis līgums tiks piemērots jums līdz brīdim, kamēr tā netiks pārtraukta, jums vai pārdevēju. Jebkuru no Līguma noteikumiem, kas bija viens no nosacījumiem, lai īstenotu savu vērtību nedrīkst palikt, un citus noteikumus, kas tieši vai pēc būtības, ir paredzēti, lai pārtrauktu darbības, paliek spēkā arī pēc termiņa beigām vai Līguma termiņa beigām. 9.2 Apturēšana, Izbeigšana. Mēs varam slēgt savu kontu vai pārtraukt jūsu piekļuvi pakalpojumiem, jebkurā laikā un ar tūlītēju efektu jebkura iemesla dēļ vai bez iemesla, par mūsu pašu un absolūto ieskatiem. Mēs varam atteikties apstrādāt jebkuru depozītu vai naudas izņemšanu bez iepriekšēja brīdinājuma un var ierobežot vai pārtraukt izmantot vienu vai vairākus pakalpojumu jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem. Piemēram, mēs, pēc mūsu ieskatiem, aizturam depozīti vai izņemšanu, ja mēs uzskatām, ka darījums ir aizdomīgs, var būt saistīta ar krāpšanu vai nelikumīgu rīcību, kas pārkāpj piemērojamie tiesību akti vai pārkāpj šī Līguma nosacījumus. Ja jums ir konta bilance, kas tika bloķēts, mēs varam iesaldēt tādu līdzsvaru, kamēr konts ir bloķēts. Ja konts ir slēgts sakarā ar krāpšanu, likuma pārkāpumu vai pārkāpj šī Līguma, Aladey var pēc saviem ieskatiem konfiscēt kādu daļu no līdzekļiem, kas paliek kontā, un nodot jebkurai attiecīgajai valdībai, tiesībsargājošām iestādēm, vai citām institūcijām, ja to pieprasa apstākļi. 9.3 atcelt. Jūs varat atsaukt savu kontu jebkurā laikā un augšupielādējiet visus atlikumus un nosūtot ziņu mums, izmantojot kontaktu lapu ar lūgumu atcelt savu lietotāja kontu. Pēc Līguma termiņa beigām un jūsu kontu, jūs esat atbildīgs par visiem darījumiem, kas izdarīti laikā atvērtu kontu. 10. ATRUNA PAKALPOJUMI IR SNIEGTA “KĀ IR “UN” KĀ PIEEJAMS”, BET ALADEY SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDAS GARANTIJAS UN NOSACĪJUMUS PAR JEBKĀDA VEIDA TIEŠU, NETIEŠU VAI LIKUMĀ, TOSTARP JEBKĀDAS NETIEŠĀS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, VALDĪJUMĀ, MIERĪGA LIETOŠANĀ, PRECIZITĀTI VAI NEPĀRKĀPŠANU. MĒS (MŪSU PIEGĀDĀTĀJI) NEDODAM NEKĀDAS GARANTIJAS, KA PAKALPOJUMS ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM, BŪS PIEEJAMI NEPĀRTRAUKTI, SAVLAICĪGI, DROŠI UN BEZ KĻŪDĀM, VAI BŪS PRECĪZA, UZTICAMA, BEZ VĪRUSIEM VAI CITU ĻAUNPRĀTĪGU KODU, PILNĪGI LIKUMĪGI UN DROŠI. JA LIKUMDOŠANA PAREDZ GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ VIETNES, VISAS ŠĪS GARANTIJAS IR IEROBEŽOTA LĪDZ DEVIŅDESMIT (90) DIENĀM NO DIENAS, KAD PIRMĀS LIETOŠANAS. ALADEY ATSAKĀS NO JEBKĀDAS ATBILDĪBAS VAI ATBILDĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SATURU, KAS IR PIEEJAMS, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS, IESKAITOT SATURU, LAI KLIENTIEM, VAI JEBKURU SATURU VAI PAKALPOJUMUS, KO SNIEDZ TREŠĀS PERSONAS. ALADEY NAV KONTROLĒ VAI PĀRBAUDA SATURU KLIENTIEM UN NEATBILD PAR TO, KA LIETOTĀJI PUBLICĒ, KOPĪGI VAI KOPĪGI IZMANTOT VAI IZMANTOJOT PAKALPOJUMU. ALADEY NEUZŅEMAS ATBILDĪBU VAI ATBILDĪBU, KAS JEBKURĀ GADĪJUMĀ-PAR TREŠO PERSONU PAKALPOJUMIEM, KAS IR SAISTĪTI VAI LIETO SAISTĪBĀ AR PAKALPOJUMU, TAI SKAITĀ ATTEIKŠANĀS NO ŠĀDU PAKALPOJUMU TREŠAJĀM PERSONĀM VAI ATBALSTA PLATFORMAS. DAŽAS JURISDIKCIJAS NEPIEĻAUJ NETIEŠO GARANTIJU, TĀPĒC IEPRIEKŠ MINĒTIE IZŅĒMUMI UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES. DAŽAS JURISDIKCIJAS NEPIEĻAUJ TERMIŅA IEROBEŽOJUMA NOKLUSĒJUMA GARANTIJU, TĀPĒC IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES. 11. PRIEKŠROCĪBA. Jūs piekrītat atlīdzināt jebkurus zaudējumus un nodrošinātu Aladey (un to vadītājiem, darbiniekiem un aģentiem), tai skaitā izmaksas un maksu par advokāta pakalpojumiem, pretenziju vai prasību pret jebkuru trešo personu dēļ, vai sakarā ar (a) pakalpojumu izmantošanu, (b) jūsu pārkāpj šo Līgumu, (ar) pārkāpjot attiecīgo likumu vai normatīvo aktu noteikumiem, vai (D) pakalpojumus trešo лиц. Aladey patur tiesības uz sava rēķina uzņemas pilnu aizsardzību un kontroli par jebkuru tēmu, kurā jums ir pienākums atlīdzināt mums zaudējumus, un jūs piekrītat sadarboties ar mūsu aizsardzību šīm pretenzijām. Jūs piekrītat, risināt problēmas bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Aladey. Aladey pieliks saprātīgas pūles, lai paziņotu par jebkuru elementā, darbībā vai tiesas sēdē, tiklīdz tas būs zināms. 12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS PAR TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ALADEY, TO FILIĀLĒM UN TO AKCIONĀRI, DALĪBNIEKI, VADĪTĀJI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI, JURISTI, PĀRSTĀVJI, PĀRSTĀVJI, PIEGĀDĀTĀJI VAI LĪGUMSLĒDZĒJI NAV ATBILDĪGI PAR NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, SODA, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI TAMLĪDZĪGI ZAUDĒJUMIEM VAI SAISTĪBU (TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI, ATLĪDZĪBU PAR ZAUDĒJUMIEM, DATU, INFORMĀCIJAS, IENĀKUMU, PEĻŅAS VAI CITU TIRDZNIECĪBAS VAI FINANŠU PEĻŅU), KAS RADUŠIES, JEBKURĀ IZPILDI VAI SAISTĪBU NEPILDĪŠANU, PAKALPOJUMU VAI CITU PRECI, PAKALPOJUMI VAI CITU PRECI, TIEK IZSNIEGTS VAI VĀRDĀ ALADEY UN TO FILIĀLES, VAI SASKAŅĀ AR LĪGUMU, LIKUMU, STINGRU ATBILDĪBU VAI KĀDU CITU TEORIJU, PAT JA ALADEY TIKA BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU, IZŅEMOT GADĪJUMU, GALĪGO TIESAS LĒMUMU, KA TĀDI BOJĀJUMI RUPJAS NEUZMANĪBAS, KRĀPŠANU, APZINĀTI DAŽAS JURISDIKCIJAS NEPIEĻAUJ IZŅĒMUMUS VAI IEROBEŽOT NEJAUŠOS VAI IZRIETOŠOS ZAUDĒJUMUS, TĀDĒĻ IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES. NESKATOTIES UZ IEPRIEKŠ MINĒTO, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD ALADEY, KAS SAISTĪTI AR TO PERSONU UN TO AKCIONĀRI, DALĪBNIEKI, VADĪTĀJI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI, JURISTI, AĢENTI, AĢENTU, PIEGĀDĀTĀJIEM VAI DARBUZŅĒMĒJIEM, KAS IZRIET NO VAI IR SAISTĪBĀ AR PAKALPOJUMIEM, KAS KATRU IZPILDI VAI SAISTĪBU NEPILDĪŠANU PAKALPOJUMIEM VAI JEBKURU CITU PRECI, PAKALPOJUMU VAI CITU PRECI, TIEK IZSNIEGTS ALADEY VAI AR TO SAISTĪTĀS PERSONAS VAI TO VĀRDĀ, VAI SASKAŅĀ AR LĪGUMU, LIKUMU, STINGRU ATBILDĪBU VAI JEBKURA CITA TEORIJA. PĀRSNIEDZA KOMISIJAS APMĒRS, JUMS IR SAMAKSĀJIS PĀRDEVĒJAM SASKAŅĀ AR ŠO LĪGUMU, DIVPADSMIT MĒNEŠU LAIKĀ TIEŠI PIRMS NOTIKUMIEM, KAS NOVEDA PIE PRASĪBAS PAR ATBILDĪBU.

13. Vispārīgie noteikumi 13.1 strīdu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo šķīrējtiesas līgums. Tas ir daļa no jūsu līgumu ar Aladey un ietekmē jūsu tiesības. Tas satur saistošu arbitrāžas procedūras un atteikties no kolektīvās prasības. (a) Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no vai attiecas uz šī līguma vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, jums ir izšķirts šķīrējtiesā, proti: (i) gadījumā, ja strīdu, nesaskaņu vai prasību, kas saistīti ar Binance: Jūs un Binance piekrītat jebkuras pretenzijas, kas saistītas ar šo Līgumu (tai skaitā jebkuru jautājumu, kas attiecas uz esamību, spēkā esamību, izbeigšanu vai kādu pakalpojumu vai produktu, un visi paziņojumi, ko mums), ar nobeiguma un saistošā šķīrējtiesā, izņemot gadījumu, tālāk par izņēmumiem no šķīrējtiesas līguma zemāk. Jūs piekrītat, ka vispirms sniedz mums iespēju atrisināt visas pretenzijas, sazinoties ar mums, izmantojot mūsu mājas lapā / mobilie / desktop pieteikumu. Ja mēs nevaram atrisināt jūsu iebildumus 60 dienu laikā, no paziņojuma saņemšanas, jūs varat vērsties šķīrējtiesā vai tiesas nelielu prāvas Singapūrā (“SCT”), kā norādīts tālāk. Vai nu tu, vai nu Binance jūs varat iesniegt strīdu (pēc nopietnas pūles, lai atrisinātu šo strīdu) par galīgu un saistošu atļaujas caur šķīrējtiesu saskaņā ar арбитражными noteikumiem Singapūras Starptautiskā arbitrāžas centra (“SIAC”), kas uzskatāmi par ietvertiem šos Noteikumus, izmantojot saites. Šķīrējtiesa sastāv no zole arbitrs, kurš iecelts prezidents SIAC. Valoda arbitrāžas tiesas sēdes ir angļu, bet vieta vai juridiskā šķīrējtiesas vietas ir Singapūra.

RISINĀJUMS JEBKURĀ ŠĶĪRĒJTIESAS LĒMUMU VAR TIKT DOTS JEBKURĀ TIESĀ, KURAI IR JURISDIKCIJA ATTIECĪBĀ UZ VALSTI (VAI AKTĪVU VALSTĪ), ATTIECĪBĀ UZ KURIEM IR DOTS ŠĀDS LĒMUMS. Izņēmums. Katra no pusēm var tā vietā pieteikt pretenzijas SCT, ja viņi apgalvo, ietilpst jurisdikcijā SCT, katra no pusēm var pieprasīt, aizliegumu vai citu neatliekamo Taisnīgu palīdzību kompetentas jurisdikcijas tiesā. Tomēr, lai izvairītos no šaubām, tajos gadījumos, kad prasība ir ārpus jurisdikcijas SCT, pretenzijas tiks nodoti un beidzot atrisināt patvaļu, SIAC. (ii) gadījumā, ja strīdu, nesaskaņu vai prasību, kas saistīti ar Zanmai, jūs un Zanmai piekrītat jebkuras pretenzijas, kas saistītas ar šo Līgumu (tai skaitā jebkuru jautājumu, kas attiecas uz esamību, spēkā esamību, izbeigšanu vai kādu pakalpojumu vai produktu, kā arī visas prasības, ko mums), ar nobeiguma un saistošā šķīrējtiesā. Jūs piekrītat, ka vispirms sniedz mums iespēju atrisināt visas pretenzijas, sazinoties ar mums, izmantojot mūsu mājas lapā / mobilie / desktop pieteikumu. Ja mēs nevaram atrisināt jūsu iebildumus 60 dienu laikā, no paziņojuma saņemšanas, jūs varat vērsties šķīrējtiesā, kā norādīts tālāk. Vai nu tu, vai nu Zanmai jūs varat iesniegt strīdu (pēc nopietnas pūles, lai atrisinātu šo strīdu) par galīgu un saistošu atļaujas caur šķīrējtiesu saskaņā ar сингапурским Šķīrējtiesas reglamentu Starptautiskā arbitrāžas centra (“SIAC”), kas tiek uzskatīts par ieslēgtu šos Noteikumus, piemēram, saites, izlasītos indijas likumu Par tribunālu un samierināšanās 1996. gada. Šķīrējtiesa sastāv no zole arbitrs, kurš iecelts prezidents SIAC. Valoda arbitrāžas tiesas sēdes, jābūt angļu un šķīrējtiesas vietas ir Singapūra. B) Atteikšanās no tiesas sēdes. Ar šo puses atsakās no savām tiesībām vērsties tiesā un veikt izpēti, pirms tiesnesis vai присяжными заседателями atkarībā no apstākļiem, tā vietā lemjot, ko visas pretenzijas un strīdi ir atļautas ar šķīrējtiesas saskaņā ar šo šķīrējtiesas līgumu. Arbitrāžas procedūras, kā parasti, ir vairāk ierobežota, efektīvāk un lētāk, nekā noteikumi, kas piemērojami tiesā, un ir ļoti ierobežotas izskatīšanai tiesā. Gadījumā, ja rodas jebkādas domstarpības starp jums un Aladey jebkurā tiesā valsts vai federālajā tiesā ar prasību par atcelšanu vai piemērojot izpildes šķīrējtiesas nolēmuma vai citādi, jūs un ALADEY atsakāties no visām tiesībām zvērinātu, tā vietā, lemjot par to, ka strīds izšķirams tiesnesis. c) Atteikšanās kolektīvu vai konsolidēto prasības. VISAS PRETENZIJAS UN DOMSTARPĪBAS PAR ŠĪ ŠĶĪRĒJTIESAS NOLĪGUMĀ NEDRĪKST UZSKATĪT ŠĶĪRĒJTIESĀ VAI TIESĀ INDIVIDUĀLI, NEVIS PAR GRUPAS PAMATU, UN PRETENZIJAS IR LIELĀKA, NEKĀ KLIENTS VAI LIETOTĀJS VAR UZSKATĪT ŠĶĪRĒJTIESĀ VAI TIESĀ VAI KOPĪGI JĀBŪT SASKANĪGIEM AR PRETENZIJĀM UZ CITA KLIENTA VAI LIETOTĀJA. (D) konfidencialitāte. Visus šķīrējtiesas procesu, tai skaitā, bet ne tikai uz tiesneša lēmumu un, ievērojot tās prasības, ir stingri konfidenciāli. Puses vienojas saglabāt konfidencialitāti, ja vien nav noteikts citādi ar likumu. Šis noteikums neliedz pusei sniegt tiesai jebkādu informāciju, kas vajadzīga, lai īstenotu šo Nolīgumu, lai izpildītu šķīrējtiesas sprieduma vai rīkojuma saņemšanas vai taisnīgas atlīdzības. d) iespēja sadalīt. Ja kāda daļa vai daļas ir šī šķīrējtiesas līgumu tiek atzīta saskaņā ar likumu par spēkā neesošu vai nav likumīgu spēku kompetentas jurisdikcijas tiesa, tad šī konkrētā daļas vai nebūs spēka un darbības, un tiks nogriezts, bet pārējā daļa no vienošanās saglabā pilnu spēku un ietekmi. e) Tiesības uz atteikumu. Puse, pret kuru iesniegta prasība, var atteikties no visiem vai visām tiesībām un ierobežojumiem, kas norādīti šajā šķīrējtiesas līgumā. Šāda atteikšanās neatbrīvo vai skar citu daļu no šā šķīrējtiesas līgumu. g) saglabāšana vienošanās. Tas ir šķīrējtiesas līgums paliek spēkā pēc pārtraukšanas jūsu attiecības ar Aladey. steidzami Patiesā palīdzību. Neskatoties uz iepriekš minēto, katra no pusēm var griezties pēc pirmā Patiesās palīdzību kompetentajai tiesai, lai saglabātu status quo gaida tribunāls. Prasība par pieņemtu pagaidu pasākumus, nav uzskatāma par atteikšanos no citas tiesības vai pienākumus saskaņā ar šo šķīrējtiesas līgumu. (I) prasības, kas nav šķīrējtiesā. Neskatoties uz iepriekš minēto, var iesūdzēt tiesā par neslavas celšanu un pārkāpumu vai piešķiršanu, patentu, autortiesību, preču zīmju vai komercnoslēpumu otras puses neattiecas šā šķīrējtiesas līgumu. 13.2 piemērojamie tiesību akti. Likumi Indijā, izņemot noteikumus par to kā izvēlēties tiesību aktus, reglamentē šie Noteikumi un jebkuri strīdi, kas rodas starp jums un Zanmai. 13.3 nepārvaramas varas apstākļi. Aladey nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar kavējumu vai pārkāpj saistības saskaņā ar šo Līgumu, ja kavēšanās vai bojājumiem, ko izraisa ugunsgrēku; streiki; plūdi; strāvas zudumiem vai bojājumiem; Dieva darbību vai valsts ienaidniekiem; likumīgās darbības valsts pārvaldes iestādes; jebkuras tirgus svārstības, izmaiņas vai svārstības; traucējumi darbā ar datoru, serveri vai Interneta; drošības pārkāpumiem vai kiberuzbrukumu; noziedzīgas darbības; kavēšanās vai saistībām, ko rada parasto pārvadātājiem; darbības vai bezdarbības dēļ trešās personas; vai jebkuru citu kavēšanās, neizpildes, traucējumiem vai pārtraukumiem, kas var būt pamatoti ir paredzēti vai arī ir paredzēti. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ, pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādu saistību izpildes, un šis līgums būtu jāpārtrauc pilnīgi un galīgi. 13.4 elektroniskās komunikācijas. Komunikāciju starp jums un Aladey notiek elektroniski, neatkarīgi no tā, vai jūs izmantojat tīmekļa vietni vai sūtiet mums e-pastu, publicē vai Aladey paziņojumi vietā, vai sazinās ar jums pa e-pastu. Par līgumsaistību lai jūs piekrītat saņemt ziņas no Aladey elektroniski; un (B) ir vienisprātis par to, ka visi noteikumi un nosacījumi, līgumi, vēstules, atklāšanu un citas ziņas, kas Aladey jums sniedz elektroniskā veidā, apmierinātu jebkādas juridiskas prasības, kas atbildīs šiem ziņojumiem, ja tie ir uz papīra. Viss iepriekš minētais neietekmē jūsu tiesības, no kuriem nevar noliegt.

13.5 Pilnīgu Vienošanos. Šis Līgums kopā ar šo privātuma politiku Aladey veido pilnīgu vienošanos starp jums un mums par pakalpojumu izmantošanu. Mūsu nespēja pielietot vai izmantot jebkādas tiesības vai šā Nolīguma nav atteikšanās no šīm tiesībām vai nolikuma. Šī Līguma sadaļu nosaukumi ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav nekāda juridiska vai līguma spēka. Vārds “tai skaitā” nozīmē “ieskaitot, bez ierobežojuma”. Ja kāds no šā Līguma, ja jebkādu iemeslu dēļ tiek uzskatīta par spēkā neesošu vai kuram nav likumīgu spēku, pārējie Līguma nosacījumi netiek mainīti, bet nederīgs vai kuram nav likumīgu spēku noteikums tiek uzskatīts par pārmaiņām tādā veidā, lai tas būtu derīgs un bija nodokļu izpildi, lai cik vien to atļauj likums. Jūsu attiecības ar Aladey-tas attiecības neatkarīgs darbuzņēmējs, un neviena no pusēm nav aģentu vai citu partneri. Šis līgums, kā arī jūsu tiesībām un pienākumiem, kas tajā atrodas, un to nevar nodot, pārraidīt uzdevumā, deleģēt vai citādi nodoti jums, bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Aladey, un jebkurš mēģinājums pārraides, apakšuzņēmēji, deleģēt vai nodot pārkāpjot iepriekš minēto, tiks atcelta. Pārdevējs var brīvi piešķirt šo Līgumu. Noteikumus un nosacījumus, kas minēti šajā Līgumā, ir saistoši tiesību pārņēmējiem.