Kā TOC analizatori mēra kopējo organisko oglekli (TOC)?

By | 31 marta, 2022

Lielākā daļa TOC analizatoru darbojas, mērot CO2, kas izdalās oglekļa (organiskā) oksidēšanas laikā, lai noteiktu kopējo organiskā oglekļa līmeni. Tomēr nav nekas neparasts atrast kopējā organiskā oglekļa (TOC) analizatorus, kas darbojas, mērot neorganiskā oglekļa paskābināšanas laikā radušos CO2, vai kas izmanto abu mērīšanas metožu kombināciju.

Kopējās organiskā oglekļa oksidācijas metodes, ko izmanto TOC analizatoros, ietver:

  1. Pt katalizēta degšana
  2. Karsēts persulfāts
  3. UV/persulfāta reaktors

Kopējā CO2 noteikšanas metode, ko izmanto TOC analizatoros, ietver:

  1. Vadītspējas šūna – ja CO2 ir ūdens, ūdens parauga paaugstinātais skābuma līmenis palielinās tā vadītspēju.
  2. Neizkliedējoša infrasarkanā šūna (pēc tam, kad oglekļa dioksīda ūdens ir izvadīts gāzveida stāvoklī), TOC analizatori, kas izmanto NDIR noteikšanas metodi, parasti izceļas lielākajā daļā TOC diapazonu.
  3. Membrānas vadītspējas noteikšana var ļaut izmērīt TOC plašā analītiskā diapazonā gan dejonizētā, gan nedejonizētā ūdens paraugos.

Kopējā organiskā oglekļa (TOC) analizatori var noteikt TOC līmeni, izmērot atlikušo oglekli (organisko) pēc neorganiskā oglekļa noņemšanas vai izmērot starpību starp kopējo oglekli un kopējo neorganisko oglekli, lai noteiktu faktisko TOC līmeni.

Atlikušā oglekļa (organiskā) mērīšanas piemērs ir, ja kopējā organiskā oglekļa analizators mēra organiskā oglekļa daudzumu, mērot ūdens paraugā organisko oglekli atlikumu pēc neorganiskā oglekļa noņemšanas, paskābinot paraugu vai skalojot ūdens paraugs ar slāpekli vai hēliju.

Kopējā oglekļa un kopējā neorganiskā oglekļa atšķirības mērīšanas piemērs ir kopējā organiskā oglekļa (TOC) analizatora darbība, mērot atšķirību starp fona vadītspējas līmeni un maksimālo vadītspējas līmeni pēc organiskā savienojuma oksidēšanas.

Citi izplatīti TOC analizatoru veidi ir tie, kuros izmanto sadegšanu un ķīmisko oksidēšanu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *